Godziny otwarcia: 9:00 - 17:00
Zadzwoń do nas: 690-328-243 | Napisz: biuro@thegreenfood.pl
23sierpień, 2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane.

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest firma GREEN FOOD Hubert Rupniewski, z siedzibą 26-800 Białobrzegi, przy ulicy Rzemieślniczej 41/33 (dalej „Firmą”);

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres biuro@thegreenfood.pl w tytule wpisując RODO, pisemnie lub telefonicznie pod adresem siedziby Firmy.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Firma przetwarza dane osobowe w związku z prowadzeniem działalności cateringowej określonej PKD 56.21.

 1. a)w celu realizacji umowy zamówienia usługi cateringowej (RODO art. 6 ust.1 lit. a)
 2. b)wypełniając obowiązek prawny (RODO art. 6 ust.1 lit. b) obejmujący Ordynację podatkową  (Dz. U. 2017 poz. 201)
 3. c)w związku z uzasadnionym interesem Administratora (RODO art. 6 ust.1 lit. f) wynikającym z przepisów podatkowych, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz realizacji celów biznesowych.

 

 1. Przetwarzane kategorie danych osobowych

Kategorie danych, które przetwarza spółka bezpośrednio związane są z działalnością prowadzoną przez Administratora, w tym:

 1. a)    dla wynajmującego: Imię i nazwisko klienta, płeć, wiek, adres, data i miejsce urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, narodowość, zawód/tytuł, nazwa organizacji, dział, branża, data umowy, służbowy adres pocztowy, służbowy numer telefonu, służbowy numer faksu, służbowy adres e-mail, numery VAT, numery identyfikacji podatkowej,
 2. b)dla zainteresowanych ofertą skorzystania z usługi cateringowej przynajmniej jedna z nich: imię i nazwisko, numer telefonu lub adres mail.
 3. Odbiorcy danych

Firma udostępnia dane osobowe podmiotom krajowym, realizującym usługi księgowe i informatyczne na jej rzecz.

 1. Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Firma wykorzystuje również narzędzia Google, a więc wybrane informacje dotyczące urządzenia końcowego, z którego odwiedzano serwis www. Dane  są przetwarzane Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 1. Okres przechowywania danych

Firma przetwarza dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, zaś bezpośrednio po nim, przez okres niezbędny do wypełnienia uzasadnionego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń jej przysługujących.

 1. Prawa, które Ci przysługują
 2. a)dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Firma przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 3. b)sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Firmę są nieprawidłowe lub niekompletne;
 4. c)żądania od Firmy usunięcia danych, o ile uzasadniony prawnie interes Firmy nie jest nadrzędny;
 5. d)żądania od Firmy ograniczenia przetwarzania danych;
 6. e)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Firmy;
 7. f)przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Firmie danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 8. g)wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 9. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej dane są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy zamówienia

Jeśli podoba Ci się ta potrawa, podziel się nią :-)